Med Smartly-løsninger i hjemmet blir varme og innemiljø enklere å styre.
Med Smartly-løsninger i hjemmet blir varme og innemiljø enklere å styre.

Direktør som behersker motvind

Du har kanskje lurt litt. Tenkt på det når du har sett den grønne Smartly-logoen på veggen på Mariero. Hvordan går det egentlig med Smartly?

Kristian Helland er administrerende direktør i Lyses selskap Smartly AS. Administrerende direktør i Smartly, Kristian Helland, er et bevis på at Smartly i aller høyeste grad er alive and kicking. Han har en tøff jobb som ansvarlig for å snu det som for bare for et par år siden var en helt annen historie. Men nå er tonen en annen og  Kristian har tro på både bransjen og fremtiden. - Verden er i stadig forandring og menneskers energiforbruk forandrer seg i takt med utviklingen. Solstrøm og elbillading er eksempler på at endringer kommer fort. At «strømslukerne» i hjemmet kobles til internett, muliggjør effektiv styring ev energiforbruket. Her har vi en sjanse til å posisjonere oss.

En krevende ryddejobb
Kristian begynte i Lyse i 2013 som direktør for anskaffelser og logistikk i Lyse konsern. Der jobbet han  i nesten tre år, før han våren 2016 begynte i Smartly. En av hans viktigste oppgaver i starten, var å få ned kostnadene i selskapet. Samtidig skulle firmaets fokus rettes mer mot nye energitjenester. Dette førte naturlig nok til omstilling. Alarm og velferd ble solgt ut, og noen av de ansatte ble tilbudt andre stillinger i konsernet.

- Nå leverer vi smarthjemløsninger hvor effektiv energibruk er i sentrum. Vi skal hjelpe kunden med enkel styring av lys, varme, ventilasjon, solskjerming og elbillading. Adgangskontroll og elektronisk dørlås er i tillegg en naturlig del av det smarte hjemmet, og vi samarbeider med solide leverandører som NorDan og 2N, forklarer Kristian. I tillegg bygges det nå opp et eget forretningsområde for elbillading.

Det siste året har etterspørselen etter Smartly-løsninger som nevnt til bruk i sameier, borettslag og bedrifter, vært stor. Nå er også Smartly i gang med helt nye energiløsninger, som individuell måling av fjernvarme, et helt nytt og potensielt forretningsområde i Smartly.  - Vi skal tilby beboere rettferdig og faktisk fakturering av energiforbruk, når sameiet har felles forsyning av fjernvarme, sier Kristian.

Det kunden vil ha
Fellesnevneren for de nye tjenestene er at det både er behov og etterspørsel i markedet. Visjonen vår er å kunne tilby enkel og effektiv bruk av energi i hjemmet. De neste årene skal vi sørge for at Lyse er relevante og tilstede, med hensyn til energieffektivitet og smarte hjem. - Vi skal være den ledende aktøren i Norge, stadfester Kristian.

Men tilbake til historikken – for de som lurer på hva som skjedde og hvorfor. Smartly skulle installere nye AMS-målere i alle hjem i Rogaland, for Lyse Elnett. 140 000 målere, pluss en styringsenhet, en ny smart Gateway skulle på plass. - Vi var godt i gang, men valgte å stoppe arbeidet, som følge av ustabilitet i løsningen. Nå er en ny standard kommunikasjonsløsning på plass, integrert i den nye strømmåleren, og vi er i full gang igjen med utrulling. I tillegg vil vi fortsette å drifte og gi support til alle eksisterende kunder. Nye kunder som ønsker seg et smart hjem, vil få installert en egen Gateway, spesifikt for dette formålet. 

Trenger support
Som administrerende direktør ser Kristian og hans ansatte igjen fremover. -  Smartly har rigget seg godt for framtiden, og har en organisasjon med en perfekt kombinasjon av teknologisk- og kommersiell kompetanse. I oktober får vi i tillegg inn tre nye medarbeidere. Da er vi fullt lag i denne omgang, sier Kristian. Så kan vi vokse i takt med at vi får flere kunder. Målet er at vi i løpet av 2018 har fått en stabil kundebase på smarte hjem, elbillading og individuell måling.

 

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS