Den første til å forsyne Stavanger med strøm

Like ved Vålandsskogen og Mosvannet ligger et gammelt oransje bygg som du kanskje har lagt merke til. Men vet du hva bygget brukes til? Her kommer historien om bygget.

Bygget heter Mosvannet transformatorstasjon. Stasjonen er 110 år gammel og har vært en del av strømforsyningen i Stavanger siden oppstarten i 1909. Den ble bygget for å ta imot kraft gjennom en 33 km lang kraftledning fra Oltedal kraftstasjon. I 1918 begynte stasjonen å motta kraft fra Flørli kraftverk i Lysefjorden. Lyse har levert strøm til Stavanger siden 1953. De første årene var transformatorstasjonen ved Mosvannet byens hovedformidler av strøm.

– Stasjonen har blitt utvidet og ombygget flere ganger, som et resultat av økt kraftproduksjon i Stavanger. I dag har vi flere stasjoner rundt om i byen som forsyner med strøm, ettersom energiforbruket har økt, forteller Frank Boholm. Boholm har vært ansatt i Lyse siden 1982 og har jobbet på Lysebotn kraftverk. 

Transformatorstasjonen fra 1909
Transformatorstasjonen som ble tatt i bruk i 1909 hadde to vannkjølte transformatorer. Bygget har og et kontrollrom med sentralbord som hadde forbindelse til de forskjellige områdene. Det satt folk blant annet på Ullandhaug, Skeiane og i Oltedal. Da kontrollrommet var i bruk var det en som satt på vakt om gangen. Etter hvert begynte stasjonene å bli fjernstyrte. Digitaliseringen av transformatorstasjonene skjedde på 1980-tallet.

Den som satt vakt i kontrollrommet kunne følge med på de forskjellige linjene. På veggene i rommet går det flere linjer i rødt og blått, disse markerer forskjellig spenningsnivå. Energien kom først inn på en 50 kV-linje og ble deretter nedtransformert til 10 kV-linje. 

– Når vi overfører energi vil vi ha høyest mulig spenning på linjennår vi nærmer oss bebyggelse tar vi spenningen ned, forteller Frank.

Gamlingen svømmeanlegg åpnet i 1957 like ved Mosvannet transformatorstasjon. Om sommeren utnyttet bassenget kjølevannet fra transformatorene til oppvarming av vannet. På vinterstid ble anlegget brukt som kjølevannsbasseng. 

Deler av innholdet i bygget er blitt bevart
I dag er transformatorstasjonen todelt, og består av en ny og en gammel del. I den gamle delen av bygget er mye av kontrollrommet blitt bevart. Ingenting brukes i dag, men rommet gir likevel et inntrykk av hvordan stasjonen ble styrt da den var byens hovedformidler av strøm fra 1909 og frem til 1957. Den nyere delen av bygget som er i bruk i dag har to krafttransformatorer som er modernisert, i motsetning til de gamle som ble brukt før. 

– Store deler av anlegget på innsiden av bygget er fjernet og mye av bygget står tomt. Det eneste som står igjen er en kabelinnføring på utsiden av bygget. Ellers er det ikke mye igjen i bygget av det som er av det gamle. Det aller meste er revet bort, sier Frank. Kabelinnføringen som er bevart på utsiden av bygget vises også på innsiden av transformatorhallen. Tidligere var det flere slike koblinger på begge sider av hallen.

Mosvannet transformatorstasjon er ikke lenger hovedtransformatorstasjonen i Stavanger. Stasjonen har likevel en sentral rolle i strømforsyningen i byen. I dag er det Lyse Elnett som eier transformatorstasjonen. 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS