Oransje gravemaskin er i gang med å rive deler av det gamle rådhuset i Sandnes.

Byggestart på rådhustomt

Arbeidet med å rive deler av det gamle rådhuset i Sandnes er i gang. Lyse Elnett og Base Property har inngått avtale om nytt administrasjonsbygg på tomten som ligger synlig til i Jærveien.

Det planlegges et bygg i massivtre som består av to bygningskropper med galssoverbygg mellom bygningene slik at det dannes et atrium i midten. Her kommer også hovedinngangen. Det er planlagt kantine i første etasje. 
Bygget er på fire etasjer og vil totalt ha et bruttoareal på ca 6000 kvadratmeter. Det nye bygget er estimert til en totalkostnad på omrkring 270 millioner kroner. 

- Lyse Elnett holder i dag til på Tronsholen, og sitter der fordelt på flere bygg som har for få kontorplasser i forhold til antall ansatte. Bygningene er lite tilpasset dagens situasjon, og hindrer oss i å jobbe mer effektivt. Nettselskapet spiller en viktig rolle i det grønne skiftet med elektrifisering av samfunnet som pågår for fullt i vår region. Vi er derfor opptatt av at det nye bygget skal tilrettelegge for samhandling og kunnskapsdeling, samt at det skal være framtidsrettet og fleksibelt, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

Energiløsninger
Det nye bygget skal ha fjernvarme og fjernkjøling, samt solcelleanlegg på taket. Taket vil være et såkalt blått tak der vann, etter kraftig regnvær, blir samlet i basseng på taket for så å drenere ut i avløpssystemet. Det bidrar til å redusere overbelastningen på avløpsnettet og utfordring med overvann. 
Det nye administrasjonsbygget skal ha miljøsertifisering Breeam Excellent. I underetasjen blir det plass for sykkelparkering, garderober og parkeringsplasser for tjenestebiler. Om tre uker starter gravearbeidet på tomten. 

- Vi ser veldig fram til byggestart og ikke minst til å overlevere et kontorbygg av ypperste klasse, både med tanke på arkitektur, funksjonalitet og miljøsertifisering, sier Andreas Poulsson, prosjektleder i Base Property. 

Innflytting i 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Saaha Arkitekter
Parallelt med at arbeidet på tomten pågår, så arbeides det med planløsning for kontorlokalene hvor ansatte kommer med sine innspill. Det har hele tiden vært ønskelig at det nye kontorbygget skal være mer enn kun ett nytt bygg. Det skal også brukes til å bygg identitet og få til organisasjons- og kulturutvikling i Lyse Elnett. Det nye administrasjonsbygget skal stå klart for innflytting mot slutten av 2021. 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS