Blid gutt med ny refleksvest

Best i vest for 18. året på rad 

Refleksvest til 1. klassingene er en av aktivitetene Lyse er aller mest glad i. Nå er høstens utdeling snart i mål, med god hjelp fra Attende.  

Hvert år får 100 skoler til sammen 5000 refleksvester. 16 kommuner med 350 000 innbyggere eier Lyse, og vi bryr oss om alle fem- og seksåringene og kjenner på at de er «litt våre». Refleksvestene er snart ute hos førsteklassingene i eierkommunene våre.  

Pakking og distribusjon av refleksvestene er det Attende som gjør. Bedriften har arbeidstakere med behov for tilrettelegging, og er en lagspiller Lyse er glade for å ha med. 

– Det å få lov til å være ansvarlig for all logistikk rundt denne flotte gaven er utrolig spennende og viktig for oss, og er høyt verdsatt av våre ansatte. Vi får refleksvestene, pakker disse, kontakter skolene for å sikre at vi har full oversikt over antallet, og sørger til slutt for distribusjon av ferdigpakkede sekker til alle heldige fem- og seksåringer, sier Arna Smistad, administrerende direktør i Attende. 

At jobben også involverer flere fagområder hos Attende, setter Smistad stor pris på.  

– Vi får involvert både logistikk, sjåfører og grafisk avdeling, og det er veldig spennende. Ved å legge slike store prosjekt som dette til Attende, viser Lyse at de også på dette området er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Smistad.  

Med høstmørket på vei, er dette Lyse sitt lille, men viktige bidrag for en tryggere skolevei for de aller minste.  

– Lyse ønsker å være en lagspiller i aktive lokalsamfunn og skape trivsel og vekst for oss som bor her, og refleksvester er et av de viktigste sponsoratene vi har. Sponsoratet viser også langsiktighet i arbeidet vårt. Lyse har delt ut refleksvester til årets førsteklassinger i 18 år i år. Vi håper med dette å kunne bidra til større bevissthet i trafikken, sier Cathrine Suttie, sponsoransvarlig i Lyse. 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS