Teknologi illlustrasjon

Bereder grunnen for de store aktørene

- Strømnett og tilgang til fiber blir den viktigste grunnen til at de store aktørene som Google og Amazon skal kunne etablere seg på Kalberg i Time kommune, sier Eirik Gundegjerde, direktør for strategiske prosjekter i Lyse. 

Kalberg i Time kommune kan ende opp som området store, internasjonale aktører ser seg ut på grunn av tilgangen til grunnleggende infrastruktur av store nok dimensjoner. Skal Google, Amazon eller andre etablere et datasenter, trengs strømforsyning, noe regionen får med Statnetts nye transformatorstasjon på Fagrafjell i området mellom Sandnes, Klepp og Time. Fiber er en annen helt sentral infrastruktur som må tilgjengliggjøres.

- Det er åpenbart at Lyse har en rolle i dette, og så må vi finne ut hva den skal være. Fiberinfrastruktur blir helt sentralt, men det er også viktig at vi benytter vår spisskompetanse i Lyse til å håndtere overskuddsvarmen som produseres ved slike store datasentre. Vi har mange byggeklosser i Lyse som er relevante, herunder fjernvarme- og kjølenett som kan være en del av energiløsningen for slike datasentre, sier Gundegjerde optimistisk. 


 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS