Illustrasjon av Fagrafjell

Åpne møter om konsesjonssøknader

Lyse Elnett har søkt konsesjon om å få bygge nye 132 kV-linjer mellom Gilja og Seldal, og mellom Fagrafjell, Vagle og Stokkeland transformatorstasjoner. Det blir åpne møter om de to søknadene henholdsvis 24. mai og 23. mai.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssøknader om bygging og oppgradering av strømnettet. Det er de som kaller inn til åpent møte i forbindelse med at de to konsesjonssøknadene blir lagt ut på offentlig høring.
 
Fagrafjell- Vagle- Stokkeland
Statnett har søkt om å få bygge en ny transformatorstasjon på Fagrafjell som ligger i Time og Sandnes kommuner. Lyse Elnett har ansvaret for overordnet distribusjonsnett og vil hente strøm i Fagrafjell for å transportere den videre ut i regionen. Lyse Elnett søker derfor om tillatelse til å bygge nye 132 kV-linjer mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjon, samt linje videre nordover mot Stokkeland. Det er også søkt om utvidelse av Vagle transformatorstasjon. De nye kraftlinjene vil sammen med utvidelse av Vagle transformatorstasjon styrke forsyningssikkerheten i regionen vesentlig.
 
Åpent folkemøte på Gandal bydelshus:
Onsdag 23. mai kl. 19-21.
Åpen kontordag hos Lyse Elnett, Gamle Ålgårdsvei 80:
Onsdag 6. juni kl. 13-18.
Det er ikke nødvendig med påmelding.

Gilja-Seldal
Fred. Olsen Renewables har fått konsesjon for å bygge Gilja vindkraftverk. Lyse Elnett har søkt om konsesjon for bygging av ny 132 kV-linje mellom Gilja i Gjesdal og Seldalsheia i Sandnes for å knytte det planlagte vindkraftverket til strømnettet.
 
Lyse Elnett søkte i 2011 om konsesjon for å oppgradere eksisterende kraftlinjer mellom Maudal og Oltedal, samt bygge 132 kV-linje videre til Seldal. Siden den gang er det gjort endringer av planlagt trasè for ny linje.
 
Åpent informasjonsmøte på Gilja bedehus:
Torsdag 24. mai kl. 19-21
Åpen kontordag på Gilja bedehus:
Mandag 4. juni kl 12-18.
 
Høring
Høringsfrist for å komme med innspill til søknadene er satt til 15. august for begge konsesjonssøknadene. Konsesjonssøknadene, konsekvensutredninger og informasjon om hvor uttalelser skal sendes, finnes på nettsiden til NVE og under «Prosjekter» på lysenett.no.
 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS