Pågående arbeid i bunnen av den undersjøiske tunnelen Ryfast mellom Stavanger og Solbakk i Strand kommune.  Foto: Statens vegvesen

50 km kabler for Ryfast

Over fem mil med nye strømkabler er lagt ned i forbindelse med arbeid på den undersjøiske tunnelen, Ryfast. De fire første nettstasjonene ble nylig satt i drift nær fem år etter at Lyse startet sitt arbeid.

Totalt skal det settes opp 24 nye nettstasjoner i prosjektet og legges ned totalt 5,9 mil med strømkabler. Nettstasjonene kan fjernstyres og blir utstyrt med sensorer for overvåking av viktige komponenter.

Går etter tidsplan
Transformator med tilhørende kabler inne i en nettstasjon i den undersjøiske tunnelen Ryfast- Det har gått veldig greit så langt, og mye skjer i de neste månedene og fram mot sommeren. Vi skal ferdigstille arbeidet ved Hundvåg sentrum, legge ny 22 kV kabler fra Tasta til Dusavika transformatorstasjon, sette opp nettstasjoner og legge strømkabler i tunnelene, forteller prosjektleder Harald Thue.

Han synes det er godt å ha kommet så langt i et prosjekt som har pågått over lang tid og foregått på flere steder samtidig.

Strømkabler er lagt i trekkerør for å unngå at lange strekk med grøfter er åpne om gangen. Det er sendt ut informasjon til naboer i området slik at de vet hvorfor det graves, når det graves og får kontaktinformasjon hvis de har spørsmål. Dersom det er gravd nær skoler er også de blitt informert om arbeidet.

Økt kapasitet
Arbeidet startet for fem år siden, og da var det viktigste å legge nye 132 kV-kabler mellom Ullandhaug, Mosvatnet og Kongsgata transformatorstasjoner siden de gamle kablene bokstavelig talt lå i veien for veiprosjektet. Det er også gjort oppgraderinger i flere av transformatorstasjonene i forbindelse med arbeidet. På Mosvatnet er det satt inn to nye transformatorer som gir økt kapasitet i strømnettet.

På Tau har arbeidet med å oppgradere transformatorstasjonen startet. Først blir gulvet i koblingssalen forsterket med nye fundament i kjeller. Deretter skal nytt 22 kV gassisolert anlegg settes inn, samt ny transformator.

- Det er nødvendig å øke kapasiteten i transformatorstasjonen for å kunne dekke Ryfast sitt behov og fordi det generelt er et økende strømforbruk i området. Målet er at arbeidet i stasjonen skal være ferdig i løpet av sommeren, forteller Thue.
 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS