Anders Dale og Nina Ellen Ødegård i "Scener fra et ekteskap" fra Rogaland Teater.
Anders Dale og Nina Ellen Ødegård i "Scener fra et ekteskap" fra Rogaland Teater.

12 nye klasser invitert med på teater

Nye 300 teaterbilletter er delt ut. Nå kan 12 klasser rundt om i Sør-Rogaland glede seg til et teaterbesøk hos Rogaland Teater til høsten.

Lyse har lenge hatt Rogaland Teater som en spennende samarbeidspartner, og de siste par årene er det studenter i regionen som har nyt ekstra godt av dette. Gjennom sponsorarbeidet legges det nemlig til rette for at studenter på videregående- og universitetsnivå gis muligheten til å søke om billetter til teateroppsetninger. Fra 2018 og tre år frem i tid skal det totalt deles ut et antall på 1800 teaterbilletter – og med besøkene denne høsten runder vi nå 1200 studenter som har fått fribilletter av Lyse.

– Kultur er en svært viktig del av Lyses sponsorsatsing – og at Lyse kan bidra med å legge til rette for at ungdommer og unge voksne får se teaterstykker med høy kvalitet synes vi er veldig meningsfullt. Den store og varierte søkermengden viser at vi truffet godt med konseptet – søkermengden var rekordstor nå i vår, forteller Cathrine Suttie, sponsoransvarlig i Lyse.

At Lyse sponser Rogaland Teater er med andre ingen tilfeldighet - visjonen om å være mer enn et selskap skal også speiles i sponsorengasjementene. Strategisk treffer samarbeidet også godt hos Rogaland Teater da unge i alderen 15-30 år er de som besøker teateret minst. Programmet bidrar dermed til å øke besøkstallene blant den yngste publikumsgruppen. 

Det er stor variasjon i klassene som søker, hvor utgangspunktet for teaterbesøket også er forskjellig. Klassene som søker kommer fra ulike yrkesfag og studiespesialiserende, universitet og folkehøgskole. Noen av klassene som søker ønsker å se teaterstykker som kan knyttes opp til pensum, andre klasser har studenter som aldri besøkt teateret før og dermed blir det for noen en helt ny opplevelse. 

Selv om det nettopp har vært tildeling for høstsemesteret, er det allerede nå mulig å sende inn søknad for teaterbilletter til neste runde. Billettene blir da tildelt for vårprogrammet 2020. Lærer søker på vegne av sin klasse gjennom et enkelt søknadsskjema.

Lyse ønsker både studenter og andre besøkende en flott opplevelse på Rogaland Teater.

Siste nyheter

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS