Sira Kvina Kraftselskap DA

Energiproduksjonsselska​p som eies av Lyse (41,1 %), Statkraft (32,1 %), Skagerak Kraft AS (14,6 %) og Agder Energi Produksjon AS (12,2 %).

Sira-Kvina kraftselskap produserer fornybar energi i syv vannkraftverk i Kvinesdal og Sirdal. Årsproduksjonen er på vel 6300 GWh, noe som tilsvarer omtrent 5 % av Norges kraftproduksjon. Hovedkontor og driftssentral ligger på Tonstad i Sirdal. 
https://www.sirakvina.no/

 

Gaute Tjørhom

Gaute Tjørhom

Administrerende direktør Sira Kvina Kraftselskap AS
94781110

Informasjon

Sira Kvina Kraftselskap DA

Faktaboks

Hovedlokasjon Tonstad, Sirdal
Forretningsområde Energi
Etablert 1963
Eierandel 41,1 %

 

113ansatte
107,4årsverk

Nøkkeltall 2018

579,9mill i omsetning
215mill i driftsresultat

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS