Lyse Kraft DA

Lyse og Hydro kunngjorde i oktober 2020 at de planla å slå sammen deler av sin respektive vannkraftproduksjon i Sør-Norge til et felles vannkraftselskap. Transaksjonen ble sluttført 31. desember 2020.

Lyse Kraft DA har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Lyse eier 74,4 prosent og Hydro 25,6 prosent. Selskapet blir landets tredje største produksjonsselskap. 

Som en del av avtalen forblir Hydro operatør av RSK og tar nå i tillegg over operatørskap for Lyses inntil nå heleide vannkraftverk. Lyse blir ansvarlig for markedsaktiviteter og vanndisponering. 

Som følge av avtalen er Lyse nå en av landets største markedsaktører innen fornybar vannkraft, med en samlet portefølje på 9,6 TWh i et normalår. 

Bjørn Honningsvåg

Bjørn Honningsvåg

Administrerende direktør i Lyse Kraft

Faktaboks

Hovedlokasjon Mariero, Stavanger
Forretningsområde Energi
Etablert 1.1.2021
Eierandel

Lyse (74,4 %)
Hydro (25,6 %)

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS