Gass til energikrevende industri

Gass er en bra løsning til energikrevende industri med produksjonsutstyr, drivhus og prosesser som krever høy temperatur. Gass er også suverent når store lokaler skal varmes opp på kort tid.

Gass fra Lyse muliggjør vinterproduksjon av tomater både på Finnøy og Jæren og varmer publikum under fotballkamper på Viking Stadion.

Fra et miljøperspektiv er gass særlig godt egnet når det kan erstatte kull og olje som energikilde. Forbrenning av naturgass avgir 25 prosent mindre CO2 enn olje, og i tillegg er NOx-utslipp opptil halvert. Samtidig er den mye enklere å ha med å gjøre: Gassen kommer gjennom et rør i veggen, og er vedlikeholdsfritt, forutsigbart og HMS-vennlig.

Gassen som brukes i Lyse sitt nett kommer via rørledning fra Kårstø til Risavika. Gassnettet på land strekker seg fra Rennesøy i nord til Skurve i øst og Stokkelandsmarka i sør. Da Lyse også tok i bruk biogass kunne vi bruke det samme rørledningsnettet som allerede var bygd ut.

I 2012 leverte Lyse ca 600 GWh gass til kunder i regionen.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS