status

Status for sommeren 2016

Arbeidet med den nye kraftstasjonen går stadig fremover. Her får du siste nytt fra prosjektet.

Fra mai/juni 2014 er det fylt tunnelmasser i Lysefjorden for støttefylling og fundament for den fremtidige moloen og småbåthavna. I midten av april ble en mindre del av den fremtidige moloen synlig. Utover sommeren vil mer og mer av moloen bli synlig. Moloen skal beskyttes med et filterlag og stor stein som legges utenpå filterlaget som beskyttelse mot bølgene. Dette arbeidet vil først avsluttes utpå høsten. 

Deretter skal rassikringsvollen og steinspranggjerdet som skal beskytte småbåthavna for evt. steinsprang fra fjellsiden bli etablert. 

I en periode på to-tre uker i månedsskiftet april/mai vil det bli redusert mengde uttransport av stein i Lysebotn og tunneldrivingen vil i hovedsak bli utført fra Strandvatn. Grunnen til dette er at det samtidig pågår intense støpearbeider i tilknytning til kraftstasjonen i to-tre døgn de siste aprildagene, samtidig som det skal utføres arbeider i adkomsttunnelen til det nye kraftverket. Forhåpentligvis vil dette gi noe mindre støy fra anleggstrafikken og tunnelviftene. 

De aller fleste av arbeidstakerne til Lyse Produksjon sin entreprenør Implenia Norge er ukependlere. Normalt arbeides det på anlegget 7 dager i uken. Det er derfor et ønske å arbeide på enkelte av helligdagene i mai. Lyse Produksjon har derfor sendt melding til Forsand kommune om at det planlegges arbeider 1. mai, Kristi Himmelfartsdag 5. mai og 2. pinsedag. 

1. mai, Kristi himmelfartsdag 5. mai og 2. pinsedag vil anleggstrafikken i Lysebotn i hovedsak være betongtransporter og personelltransporter, samt produksjon på betongblandeverket. 

I Lysebotn er overnattingskapasiteten økt med 44 plasser, slik at det nå er plass til 150 anleggsarbeidere på prosjektet samtidig. Riggen vil være innflytningsklar ca. 1. mai. 

Ventilasjon / støy 

Det har vært enkelte klager på støy i løpet av våren. Nå som den forlengede skjermveggen er montert, vil dette forhåpentligvis avhjelpe støyen. 

Selv om det ble gjort en skikkelig vårrengjøring før påske, har det vært perioder både før og etter påske hvor rengjøringen av Fylkesveien og anleggsvegene ikke har vært god nok. Lyse har bedt entreprenøren om å forbedre rutinene og frekvensen på rengjøringen, slik at støvplagene blir redusert. 

Inntransport av materialer og utstyr 

Inntransport av utstyr og materialer til det nye kraftverket er også inne i en intens periode nå i månedsskiftet april/ mai. På grunn av støpearbeidene i tilknytning til kraftstasjonen, vil det bli båttransport av pukk, sand og sement flere dager den siste apriluka. Tilsvarende planlegges enten uken rett før pinse eller umiddelbart over pinse. 

Torsdag 28. april kommer det tre større transporter på en lekter. Det er blant annet den siste turbintromma som kommer ca. to uker tidligere enn omtalt i naboinformasjonen vi sendte ut før påske. Turbintromma har en diameter på nærmere 6,5 m og Fylkesveien vil være avsperret en kort periode i den forbindelse med transporten frem til adkomstveien til kraftverket. 

På samme lekter kommer også to av lukene som skal benyttes i tunnelsystemet oppe ved Strandvatn og Lyngsvatn for å kunne stenge av vannstrømmen i tilløpstunnelen. 

Åpen dag for naboer i slutten av juni 

For å gi dere naboer et innsyn og bedre inntrykk på hva vi har gjort på prosjektet siden sommeren 2013, planlegger vi en åpen dag på prosjektet søndag 19. juni. Det vil bli anledning til å ta en titt på de ulike anleggsmaskinene som benyttes på prosjektet, samt til å få et inntrykk av hvordan den nye kraftstasjonen ser ut ca. 7 måneder før montasjen av det mekaniske og elektrisk utstyret starter. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon. 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Byggeleder Terje Anti Nilsen tlf. 951 20 175 

Byggelederassistent Gunnar Vika tlf. 922 88 419 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS