Riggområde.

Smalt byggestart i gang

Med et smell ble det markert at byggingen av det nye kraftverket Lysebotn 2 er i gang. Det var ordfører Ole Tom Guse i Forsand kommune som fikk fyre av salven som markerte byggestart.

- Det er godt å komme i gang med tunnelarbeidet. Vi skal totalt bore 11 kilometer med tunneler, deriblant 7800 meter med vanntunneler. Dette er et krevende arbeid. Vår viktigste oppgave vil alltid være sikkerheten til ansatte som jobber i prosjektet, sier prosjektleder Bjørn Roger Otterdal.

Det nye kraftverket skal levere 1500 GWh fornybar energi som tilsvarer strømforbruket til 75.000 husstander. Produksjonen økes med 180 GWh (millioner kilowattimer) fordi det nye kraftverket får økt fallhøyde, bedre virkningsgrad på nye turbiner og mindre tap i vannveien. Prosjektet er et opprustnings- og utvidelsesprosjekt hvor vi får mer energi ut av allerede regulert og utbygd vassdrag. Vi kan altså bruke samme magasin og dammer.

- Lyse er stolt av å kunne starte byggingen av dette kraftverket som er et betydelig fornybart prosjekt i nasjonal målestokk. Dette kraftverket vil bidra til verdiskapningen i Lyse i mange tiår framover og sikrer inntekter for våre eiere, sier administrerende direktør Bjørn Honningsvåg i Lyse Produksjon.

Han understreker at Lyse i satser på opprustning- og utvidelsesprosjekter. Altså prosjekter inne i, eller i randsonen til nedbørsfelt som allerede er regulert og utbygd.

- Dette er i tråd med nasjonale politiske mål og de er miljømessig gunstig fordi de som oftest gir svært begrensede nye inngrep i naturen, sier Bjørn Honningsvåg.

Eksisterende kraftverk i Lysebotn er over 60 år og vil være i full drift mens det nye kraftverket bygges. Det nye kraftverket skal stå ferdig til å overta våren 2018. Da vil ytelsen i kraftverket bli økt fra 210 MW til 370 MW. Dette gjør det mulig å produsere mer energi i perioder hvor etterspørselen er stor og prisen høyere.

Kraftverket produserer strøm fra vannmagasiner. Vannet blir lagret i magasinene og kan brukes til produksjon av energi når det er behov. Det gjør at kraftverket kan spille sammen med andre energikilder som må produsere når de kan, deriblant vindkraft, solenergi og elvekraftverk. Norsk regulerbar kraft kan levere store mengder energi når vindkraft, solenergi og elvekraft har liten produksjon.

Det nye kraftverket er kostnadsberegnet til 1,8 milliarder kroner.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS