Tjodan.

Nedtapping av Strandvatn

Lysebotn II prosjektet har nå kommet i en fase der det nærmer seg slutten av tunneldrivingen, og for å få vann inn i det nye tunnelsystemet må det utføres en nødvendig gravejobb. Dette vil kunne få innvirkning på ferdsel i påskefjellet.

Før utslag blir utført må området der tunnelen kommer ut ryddes for løsmasser og stein, og i denne omgang gjelder det Strandvatn. 

- Det er veldig viktig at vi får til en god koordinering av drift av kraftverket og samtidig nødvendig gravearbeid, sier byggelederassistent i Lysebotn 2, Gunnar Vika.

Ut fra Lyses planlagte revisjonstidspunkt i kraftverket og prosjektets ønske om å få gravejobben gjort, er resultatet dette, melding d.d. frå Sigmund Helgeland i Lyse.

Nedtapping av Strandvatnet starter i slutten av uke 11 og vannet vil være nede på LRV til 2. påskedag.

- Vi ser at det ikke er det mest optimale tidspunktet å tappe Strandvatn på med tanke på Påske og utfart, men ber likevel om forståelse for at dette må gjøres, sier Vika.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS