Kraftstasjonen ligger 1450 meter inne i fjellet.
Kraftstasjonen ligger 1450 meter inne i fjellet. Totalt skal det bores 11 kilometer med tunnel. Foto: Egon Gade

Kraftstasjonshallen

Arbeidet med nytt kraftverk har nådd en viktig milepæl. Entreprenørselskapet Implenia er nå framme ved starten på kraftstasjonshallen. – Arbeidet er i rute, og det sikrer framdriften i prosjektet, sier Bjørn Roger Otterdal som leder prosjektet for Lyse Produksjon.

– Etter nyttår øker aktiviteten betraktelig i Lysebotn. Da kan vi jobbe med både trykktunnel og avløpstunnel i tillegg til kraftstasjonen. At vi er kommet til denne milepælen er viktig fordi det sikrer tidsplanen for montasje av elektromekanisk utstyr i 2017, sier Otterdal.

Når arbeidet med å sprenge ut kraftstasjonen starter på nyåret, vil transport av stein ned til sjøen også øke på. Transport av stein foregår på den midlertidige anleggsveien som er laget. I november starter arbeidet med å lage ny lukekammertunnel ned mot den fremtidige utløpstunnelen fra Lysebotn2 kraftverket. Dette arbeidet vil pågå frem til april/mai neste år.

Oppe ved Strandvatn er planen at arbeidet med å sprenge ny tilløpstunnel skal fortsette etter nyttår.
- Hvis vær og føre tillater det skal vi drive noen uker til på nyåret, sier Otterdal.

Den nye kraftstasjonen Lysebotn2 ligger 1450 meter inne i fjellet og skal erstatte dagens kraftverk som er over 60 år gammel. Den nye stasjonen vil produsere 15 prosent mer energi av det samme vannet som i dag. Nytt kraftverk vil produsere 1500 GWh fornybar energi noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 75.000 boliger. Driftsstart på nytt kraftverk er planlagt til våren 2018.

Arbeidet med atkomsttunnel inn til kraftstasjonen startet tirsdag 6. mai 2014.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS