betongbil
På smale veier benyttes miniutgave av betongbil for å få jobben gjort. Her pågår arbeid med tunnel til avløpsluke.

Hektisk første halvår

Siste salve på lukekammertunnelen ble avfyrt i slutten av juni 2015. Denne tunnelen ligger langs vegen ut til Lysebotn, og det har tatt noe lengre tid å sprenge den ferdig enn antatt.

I selve kraftstasjonen går arbeidet for fullt, og den store kranen i maskinsalen skal settes på plass i starten av juli.

I fellesferien blir det ikke transport og tipping av stein til sjødeponiet. I slutten av juni er rundt 60 prosent av steinen i sjødeponiet og støttefyllingen for småbåthavnen plassert. Nivået på fyllingen i Lysefjorden ligger i
månedsskiftet juni/ juli på mellom 25 og 30 meter under vannoverflaten.

Sprengningen av avløpstunnelen frem til Lysefjorden forventes ferdig i månedsskiftet august/september 2015. Det dypeste punktet i avløpstunnelen, 38 m under havnivået i Lysefjorden blir passert nå i månedsskiftet juni /juli 2015. Tidspunktet for sprengning av selve utslaget på rundt 10 meters dyp i Lysefjorden skjer i 2016 eller tidlig i 2017.

I kraftstasjonen ble det utført betongarbeider på kranbanen i mai og juni. I første del av juli monterer Munck Cranes AS ferdig den store kranen i maskinsalen som skal kunne løfte inntil 250 tonn. Det er viktig å få denne på plass før resten av stasjonshallen sprenges ut. 

Etter siste del av sommerferien, fortsetter arbeidene med utsprengning av transformatorhallen og den nedre
delen av kraftstasjonen, samt at resterende del av trykktunnelen opp mot Strandvatn (ca. 2,7 km).

En tunnelrigg vil være i Lysebotn for å drive trykktunnelen, som planlegges ferdig sprengt høsten 2016.
Etter at utsprengningen av kraftstasjonen er ferdig i månedsskiftet oktober/november 2015, avtar utkjøringen av stein og antallet lass pr døgn vil avta til 50-75 lass/døgn, tilsvarende det vi hadde høsten 2014.

Bemanningen på anlegget var ved inngangen til sommeren ca. 125 personer. Det siste året har det ikke vært noe personskader i prosjektet og det er stor fokus på at ingen skal skades som følge av arbeidet med det nye kraftverket. Ved utgangen av juni passerte vi 200.000 utførte timeverk i Lysebotn.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS