Lysebotn tunnel.

God fart i tunnel

Arbeidet med å sprenge adkomsttunnel til nytt kraftverk i Lysebotn går som planlagt. I månedsskiftet oktober/november var ca 1,2 kilometer av adkomsttunnelen ferdig utsprengt. I tillegg er det sprengt ut til sammen 1 km med tunneler oppe ved Strandvatn.

​- Vi er veldig fornøyd med å ha kommet så langt i prosjektet. Tunnelene drives nå samtidig fra to sider, fra Lysebotn mot Strandvatn og fra Strandvatn mot Lyngsvatn. Det er god fart på begge sider, så dette lover godt, sier prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal.

Normalt sprenger entreprenørselskapet seg innover med ca 50-60 meter hver uke. Oppe ved Strandvatn pågår det utsprengning av ny tilløpstunnel mellom Lyngsvatn og Strandvatn i hver sin retning. Det gjenstår sprengning av snaue 3,5 kilometer med tunnel.

I november starter arbeidet med å lage ny lukekammertunnel ned mot den fremtidige utløpstunnelen fra Lysebotn2 kraftverket. Dette arbeidet vil pågå frem til april/mai neste år.
Tirsdag 6. mai startet arbeidet med atkomsttunnel inn til kraftstasjonen.

- Vi regner med å kunne starte på utsprengningen av selve kraftstasjonen på nyåret. Det er rundt en til to uker tidligere enn opprinnelig planlagt, sier byggeleder Terje Anti Nilsen.

Når dette arbeidet starter, vil transport av stein ned til sjøen øke på. Ved utgangen av oktober er ca 15 prosent av steinen som skal plasseres som støttefylling kjørt ned til sjøen.

Den nye kraftstasjonen Lysebotn2 ligger 1450 meter inne i fjellet og skal erstatte dagens kraftverk som er over 60 år gammel. Den nye stasjonen vil produsere 15 prosent mer energi av det samme vannet som i dag. Nytt kraftverk vil produsere 1500 GWh fornybar energi noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 75.000 boliger. Driftsstart på nytt kraftverk er planlagt til våren 2018.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS