Opprydding i Lysebotn.

Bedrer rydderutiner

Rutinene for opprydding blir skjerpet etter funn av rester fra skyteledning i plast i Lysefjorden. Lyse bygger nytt kraftverk i Lysebotn og det er etablert rutiner for regelmessig opprydding innerst i fjorden hver uke, men det viser seg at dette ikke er tilstrekkelig.

Det nye kraftverket bygges 1450 meter inne i fjellet. Rester av nonelslanger, også kalt skyteledning, følger med tunnelmasser som transporteres ut av fjellet og deponeres som fundament for småbåthavn i Lysebotn.

Av sikkerhetsmessige årsaker lar det seg ikke gjøre å skille ledningene fra tunnelmassen inne i fjellet eller under transporten. Før pinsehelgen fikk prosjektet informasjon om at det var observert skyteledninger i plast langs land utover i Lysefjorden.

Ryddet lørdag
- Prosjektet ser svært alvorlig på situasjonen, og beklager på det sterkeste at våre rutiner ikke har vært gode nok for å samle opp skyteledningene. For å avklare omfanget og for å rydde opp så snart som mulig, så var vi ute i båt i ti timer lørdag 23. mai og ryddet langs land på begge sider av Lysefjorden fra Lysefjordbrua, sier prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal.

Det ble funnet betydelig mindre skyteledning utover i fjorden enn innerst under lørdagens ryddeaksjon, og hvor den største mengden ble funnet ved Geitaneset. Det ble plukket opp vel fem sekker med skyteledning fra Lysefjordbrua til Geitaneset, en mengde som stammer fra rundt ett år med tunnelarbeid. Noe av skyteledningen som ble plukket opp er av en annen type enn den som brukes i Lysebotn. Den innerste delen av fjorden med blant annet Geitaneset blir ryddet de nærmeste dagene.

Bedrer rutiner
Etter ryddeaksjonen lørdag er det aller meste av skyteledninger som lå på og langs land ryddet bort. Lyse har på bakgrunn av aksjonen lørdag bestemt å skjerpe rutinene for opprydding til både å gjelde større områder og at de skal utføres oftere.

Den ytre del av fjorden er så langt blitt kontrollert fra rutebåten som går til Lysebotn.

- Vi har med denne synfaringen fra rutebåt ikke oppdaget at rester har kommet lengre ut i fjorden. Vi har derfor etablert nye rutiner som gjelder for den ytterste delen av fjorden, og skjerpet rutinene for den innerste delen, sier Otterdal. 

Fra utløpet av Lysefjorden og innover mot Håheller og Geitaneset blir det framover ukentlig rydding og synfaring. Innerst ved Lysebotn vil det ryddes hver dag. Prosjektet vil fortsatt medføre utslipp av ledninger, men nye og skjerpete rutiner vil sikre god opprydning av skyteledninger.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS