Takhøyde.

40 meter takhøyde

I Lysebotn er ny kraftstasjonshall ferdig sprengt ut nær 1,5 kilometer inne i fjellet. Om vel to og et halvt år vil nytt kraftverk være i drift i den store hallen og gi strøm til 75.000 husstander.

Vel 100 personer i arbeid
Han er veldig fornøyd med prosjektet, og skryter av entreprenøren Implenia som gjør en god jobb. Totalt er det nå vel 100 personer som jobber med prosjektet innerst i Lysefjorden i Rogaland.
- Det er godt å ha kommet så langt i prosjektet, og at det går som planlagt. Nå er det snart to og et halvt år siden vi startet i Lysebotn med forberedende arbeider, og det er vel to og et halvt år til kraftverket skal stå ferdig, sier Otterdal.
I det nye kraftverket vil det stå to turbiner med en samlet effekt på 370 MW. Det er en kraftig økning fra dagens seks turbiner med samlet effekt på 210 MW.
- Størrelsen på adkomsttunnelen inn til stasjonshallen er dimensjonert ut fra størrelsen på turbintrommene som skal inn. Det vil være rundt 25 centimeters klaring på hver side i tunnelen, sier byggeleder Terje Anti Nilsen mens han kjører innover i fjellet. 
Prosjektet går inn i ny hektisk fase i forbindelse med montering og innstøping av mekaniske hovedkomponenter som for eksempel trykkrør, sugerør og turbintromme i kraftstasjonen. I tillegg blir en 60 meter dyp sjakt sagd med diamantvaier oppe ved magasinene i stedet for å bruke konvensjonell sprengning.

Ny bruk av kjent teknologi
De nye turbinene skal ikke bare kunne produsere strøm. Målet er at de nye aggregatene skal levere spenningsstøtte til strømnettet uten å bruke verdifullt vann. Ved behov for effekt i strømnettet skal turbinene kunne kobles om og kjøres som fasekompensatorer på under ett minutt.
Det må installeres store kompressoranlegg som kan presse ut vannet av turbinene slik at turbinene kan gå i luft ved behov for effekt i nettet.
– Dette er ny bruk av kjent teknologi. En slik funksjonalitet vil bety en forbedring av leveringssikkerheten og kvaliteten i strømnettet, sier prosjekteringsleder Jonny Pedersen i LysebotnII.
Løsningene vil medføre en del utfordringer som må løses deriblant overgangen mellom drift som fasekompensatorer og normal kraftproduksjon.

15 prosent mer energi
Det nye kraftverket vil produsere 15 prosent mer energi fra samme vannet som dagens kraftverk benytter. De samme magasinene benyttes til det nye kraftverket, men i nytt kraftverk økes fallhøyden ved at det ene inntaket blir direkte fra hovedmagasinet Lyngsvatn. 
Nytt kraftverk vil ta over for det 60 år gamle kraftverket våren 2018. I januar 2017 skal alt være klart til montering av mekanisk utstyr som turbiner og generatorer.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS