Bjørn Roger Otterdal.

100 jobber i Lysebotn

I overkant av 100 personer arbeider i Lysebotn med det nye kraftverket på ulike skift. Rundt 70 personer er på jobb samtidig i Lysebotn. Arbeidet er godt i rute og det arbeides nå på flere fronter inne i fjellet.

- Det er veldig godt at prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. Samtidig er det viktig å fortsatt holde trøkket og engasjementet oppe for å nå milepælene som ligger foran oss, sier prosjektleder Bjørn Roger Otterdal.

Det arbeides på fire fronter i Lysebotn med kraftstasjonshall, transformatorhall, avløpstunnel og trykktunnel i Lysebotn. De øverste 6-8 meterne av kraftstasjonen er tatt ut, og i midten av mars startet arbeidet med å sprenge seg mange etasjer nedover. I første omgang skal det sprenges ned til maskinsalnivået (10-12 meter), og deretter nedover til der vannet kommer ut av turbinene.

I midten av mai starter betongarbeidet inne i kraftstasjonen og da øker bemanningen med ytterligere 15 personer.

- Utsprengning av kraftstasjonen er prioritert fordi dette er avgjørende for videre framdrift av prosjektet. Vi må ha stasjonen ferdig for å kunne starte installasjon av mekanisk utstyr i henhold til plan. Hele kraftstasjonen skal være ferdig utsprengt i oktober, sier Bjørn Roger Otterdal.

I midten av mars startet entreprenørfirmaet Implenia med å drive en ny tunnel i Lysebotn. Inngangen til tunnelen er på veien ut mot det gamle kraftverket. Her skal det bygges en separat lukekammertunnel som gir adkomst til stengselet i avløpstunnelen. Denne tunnelen skal være ferdig i mai.

I vinter har arbeidet ved Strandvatn vært stengt fordi snø og vind gjorde det vanskelig å holde veien på fjellet åpen. I begynnelsen av mars startet brøyting av veien, og før påske var veien igjen åpen og tunnelarbeidet kunne fortsette. Det vil pågå tunneldriving ved Strandvatn fram til senhøsten 2015.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS