Nytt kraftverk i Lysebotn

Lysebotn 2 er et viktig miljøprosjekt som er med å forbedre forsyningen av fornybar energi til bedrifter og boliger i Sør-Rogaland.

Nytt kraftverk i Lysebotn skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning beregnet til 180 GWh (millioner kWh) ny fornybar kraftproduksjon. Dette vil være et av Norges største vannkraftprosjekt og betyr  om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer.

Årsproduksjon vil ligge på rundt 1 500 GWh fornybar energi. Det er nok strøm til ca 75.000 boliger hvert år. Det nye kraftverket bygges samtidig som det gamle kraftverket er i full drift. Det eksisterende kraftverket vil være i beredskap til det nye er i sikker drift. Driftsstart planlegges våren 2018.


 

 

 

Her kan du laste ned en ny rapport om Lyses største pågående prosjekt, Lysebotn 2. Last ned rapport om Lysebotn 2

Lysebotn 2 i media:
I mars var en av våre unge prosjektledere i Lysebotn 2 intervjuet av NRK Rogaland. Intervjuet kan du se her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/DKRO97032018/20-03-2018#t=1m39s "Ung leder i vannkraft"

NRK Rogaland 9. mars 2017: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland#t=9m45s

 

 • Lysebotn II kraftverk – status våren 2018

  Folk i arbeid

  Byggingen og ferdigstillelsen av vannkraftprosjektet Lysebotn 2 går mot slutten. Nå gjenstår noen særdeles viktige måneder der anlegget skal testes og prøves ut før det åpnes offisielt i september i år. Under får du en oppdatering på de viktigste milepælene.

 • Lysebotn II kraftverk - status forsommeren 2017

  Gunnar Vika den dagen gjennomslaget til Lysefjorden ble utført.

  Anleggsarbeider i Lysebotn pågår fremdeles. Her får du siste nytt og status denne våren.

 • Status for sommeren 2016

  Avløpsluke.

  Arbeidet med den nye kraftstasjonen går stadig fremover. Her får du siste nytt fra prosjektet.

 • Nedtapping av Strandvatn

  tjodan.

  Lysebotn II prosjektet har nå kommet i en fase der det nærmer seg slutten av tunneldrivingen, og for å få vann inn i det nye tunnelsystemet må det utføres en nødvendig gravejobb. Dette vil kunne få innvirkning på ferdsel i påskefjellet.

 • Status vår 2016

  Foto: Kristofer Ryde

  Selv om naturen la seg til ro i høst og vinter halvåret, har det vært mye aktivitet i Lysebotn.

 • 40 meter takhøyde

  Takhøyde.

  I Lysebotn er ny kraftstasjonshall ferdig sprengt ut nær 1,5 kilometer inne i fjellet. Om vel to og et halvt år vil nytt kraftverk være i drift i den store hallen og gi strøm til 75.000 husstander.

 • Hektisk første halvår

  hektisk!

  Siste salve på lukekammertunnelen ble avfyrt i slutten av juni 2015. Denne tunnelen ligger langs vegen ut til Lysebotn, og det har tatt noe lengre tid å sprenge den ferdig enn antatt.

 • Bedrer rydderutiner

  Opprydding i Lysebotn.

  Rutinene for opprydding blir skjerpet etter funn av rester fra skyteledning i plast i Lysefjorden. Lyse bygger nytt kraftverk i Lysebotn og det er etablert rutiner for regelmessig opprydding innerst i fjorden hver uke, men det viser seg at dette ikke er tilstrekkelig.

 • 100 jobber i Lysebotn

  Bjørn Roger Otterdal.

  I overkant av 100 personer arbeider i Lysebotn med det nye kraftverket på ulike skift. Rundt 70 personer er på jobb samtidig i Lysebotn. Arbeidet er godt i rute og det arbeides nå på flere fronter inne i fjellet.

 • Kraftstasjonshallen

  Bjørn Roger Otterdal.

  Arbeidet med nytt kraftverk har nådd en viktig milepæl. Entreprenørselskapet Implenia er nå framme ved starten på kraftstasjonshallen. – Arbeidet er i rute, og det sikrer framdriften i prosjektet, sier Bjørn Roger Otterdal som leder prosjektet for Lyse Produksjon.

 • God fart i tunnel

  Flyfoto Lysebotn.

  Arbeidet med å sprenge adkomsttunnel til nytt kraftverk i Lysebotn går som planlagt. I månedsskiftet oktober/november var ca 1,2 kilometer av adkomsttunnelen ferdig utsprengt. I tillegg er det sprengt ut til sammen 1 km med tunneler oppe ved Strandvatn.

 • Smalt byggestart i gang

  Boring i tunnelen.

  Med et smell ble det markert at byggingen av det nye kraftverket Lysebotn 2 er i gang. Det var ordfører Ole Tom Guse i Forsand kommune som fikk fyre av salven som markerte byggestart.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS