Nytt kraftverk i Lysebotn

Lysebotn 2 er et viktig miljøprosjekt som er med å forbedre forsyningen av fornybar energi til bedrifter og boliger i Sør-Rogaland.

Nytt kraftverk i Lysebotn skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning beregnet til 180 GWh (millioner kWh) ny fornybar kraftproduksjon. Dette vil være et av Norges største vannkraftprosjekt og betyr  om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer.

Årsproduksjon vil ligge på rundt 1 500 GWh fornybar energi. Det er nok strøm til ca 75.000 boliger hvert år. Det nye kraftverket bygges samtidig som det gamle kraftverket er i full drift. Det eksisterende kraftverket vil være i beredskap til det nye er i sikker drift. Driftsstart planlegges våren 2018.


 

 

 

Her kan du laste ned en ny rapport om Lyses største pågående prosjekt, Lysebotn 2. Last ned rapport om Lysebotn 2

Lysebotn 2 i media:
I mars var en av våre unge prosjektledere i Lysebotn 2 intervjuet av NRK Rogaland. Intervjuet kan du se her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/DKRO97032018/20-03-2018#t=1m39s "Ung leder i vannkraft"

NRK Rogaland 9. mars 2017: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland#t=9m45s

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om det nye kraftverket Lysebotn? Disse kan hjelpe deg.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS