Framdrift

Bedriftsforsamlingen i Lyse vedtok den. 20 des. 2012 utbygging av Lysebotn 2 kraftverk.

Søknad om godkjenning av detaljplan for landskap og miljø for Lysebotn 2 – prosjektet ble sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 13. desember 2012. NVE sendte søknaden ut på offentlig høring med høringsfrist 28. februar 2013. Detaljplan for landskap og miljø ble godkjent av NVE 28. mai 2013.
 
Miljøoppfølgingsplan (MOP) for Lysebotn 2 – prosjektet ble sendt til Fylkesmannen i Rogaland 1. februar 2013. Miljøoppfølgingsplan ble supplert med søknader etter Forurensningsloven utover i 2013, og Fylkesmannen ga endelige tillatelser mai 2014. 
 
Som følge av høringsuttalelser som kom inn, og etter egen vurdering, valgte Lyse Produksjon å deponere tunnelmasser i sjøen som fundament for småbåthavn i Lysebotn. Det er utarbeidet en reguleringsplan for småbåthavn som er godkjent.

Forberedende arbeid startet opp sommeren 2013 og arbeidet ble avsluttet i april 2014. Blant annet ble de første 30 meter av adkomsttunnel til kraftverket og midlertidig transportvei ned til sjøen ferdig i den perioden. I mars 2014 ble en 30 meter lang betongkulvert i tilknytning til adkomsttunnelen gjort ferdig. I tillegg ble anleggsveien fra Lysebotn til Strandvatnet rustet opp med nye møteplasser, ny asfalt og mer rekkverk og den gamle anleggskaien har fått ny front og ny fortøyningspullerter på land.

I slutten av mars 2014 kom hovedentreprenøren Implenia AS til Lysebotn, og gjorde klart boligbrakker, kantine, kontorrigg og betongblandeverk. Første salve i prosjektet ble sprengt nede i Lysebotn 7. mai 2014, på adkomsttunnel til kraftstasjonen.

Brakker og øvrige installasjoner ved Strandvatn ble satt opp i begynnelsen av juni 2014. Første salve på fjellet ble sprengt på tunnel mot Lyngsvatn samtidig.
 
Utover sommeren og høsten 2014 har tunnelarbeidet pågått for fullt. Værforholdene har vært bra, kvaliteten på fjellet god og arbeidene har stort sett gått som planlagt. Både arbeid med støttefylling for småbåthavn i Lysebotn og landdeponi ved Strandvatn er i rute.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS