Lyse Vekst

Vi investerer i ambisiøse og bærekraftige tidligfase selskaper innenfor teknologi og fornybar energi