Infotiles

InfoTiles har som målsetning å skape smartere og mer bærekraftige byer ved å hente inn og analysere data.