I mars 2018 ble Lyses utviklingsprogram for talenter lansert. Målet var at ansatte skulle få en ekstra mulighet til å se helheten i hva Lyse leverer, hvordan beslutninger tas, og hva som holder oss sammen som konsern.

De seks som ble valgt ut til det første programmet, var Sindre Tøsse, Tore Strømmen Berntsen, Maria Fogelfors Wredmark, Linda Haugvaldstad, Esben Tonning Otterlei og Andrea Marie Stangeland. De har blant annet fått være med på tavlemøter, møtt ledere i ulike deler av konsernet, og vært på besøk ute i felten. Alle har hatt interne mentorer eller eksterne coacher eller annet faglig påfyll.

– Hovedformålet med Lyses Talentprogram er å sikre at ekstra talentfulle medarbeidere gis utviklingsmuligheter og inspirasjon. Jeg har stor tro på at programmet gir en verdi både for talentene og for Lyse. Våre talenter får en unik innsikt i hele konsernets virksomhet og strategi. Det er et godt grunnlag for å bidra til videre forretnings- og samfunnsutvikling for Lyse og regionen vår, sier konserndirektør HR, Gyrid Holmen.

Faglig påfyll

Esben Tonning Otterlei er Strategi og forretningsutvikler i Lyse Neo til daglig, og har hatt god erfaring med å være Lysetalent. 
– Jeg har fått faglig påfyll ved å ta to økonomi- og ledelsesfag ved Universitetet i Stavanger som del av en MBA. Programmet er ikke fast, så det er en kjempemulighet til å utvikle seg, sier Esben Tonning Otterlei.
 

Møtte statsminister og statsråd

Linda Haugvaldstad er sivilingeniør maskin/vannkraft i Lyse Produksjon, og har hatt et innholdsrikt år i talentprogrammet. For nokså nøyaktig ett år siden satt hun til bords med statsminister Erna Solberg da Lysebotn 2 kraftverk ble offisielt åpnet. Linda var da systemutprøvingsleder ved kraftverket. 

Under Nordic Edge Expo fikk hun litt kortere varsel da en ny statsråd meldte sin ankomst. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup kom til Lyse-standen, og Linda var en av dem som fikk i oppgave å vise ministeren rundt.
– Jeg rakk ikke å forberede meg så lenge siden vi fikk beskjed samme morgen, men det er bare å være seg selv. De som har gjort mye kjekt i løpet av karrieren sin sier at du må bare si ja til de mulighetene du får, sier Linda Haugvaldstad.