Lyse har vært kommunens kommunikasjonsleverandør siden 2012 og er svært glade for å få fornyet tillit i anbudskonkurransen som nå er avsluttet. Kontrakten har en verdi på 36 millioner kroner og går over en avtaletid på opptil seks år inkludert opsjoner.

Den nye avtalen innebærer økt båndbredde for en rekke lokasjoner. Flere helsestasjoner, sykehjem og skoler vil få raskere nett når den nye avtalen trer i kraft på nyåret.

- Den økte hastigheten vil gi bedre opplevelser både for de ansatte i Stavanger kommune og for skoleelever og andre som tar i bruk nettet på kommunens lokasjoner, sier IT-sjef Stein Ivar Rødland i Stavanger kommune.

Samarbeidet mellom Stavanger kommune og Lyse er viktig for å stadig utvikle og forbedre tjenestene som tilbys.

- Stavanger kommune stiller krav til oss som gjør at vi stadig blir bedre. Kommunens driftskritiske virksomhet krever et robust nett som sikrer stabile og gode tjenester, sier administrerende direktør Kenneth Asheim i Lyse Fiber.