– Fangst, utnyttelse og lagring av CO2 er en viktig forutsetning for å kutte regionale og lokale utslipp, for eksempel ved energigjenvinning av avfall, sier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard. – Vi mener at vi gjennom samarbeid med ledende selskaper som Aker Carbon Capture kan bidra til betydelige kutt i klimagassutslipp på Nord-Jæren. Aker Carbon Capture, Lyse og Forus Energigjenvinning er enige om følgende:

Å vurdere muligheten for å utvikle et CO2-fangst og -lagringsprosjekt ved Forus Energigjenvinningsanlegg.

Å se på muligheter for hvordan Lyse, Aker Carbon Capture og Forus Energigjenvinning kan øke bruken av ny teknologi for energiforbruk ved installasjon av CO2-fangst og -lagringsanlegg.

Å fremme bruken av CO2-fangstløsninger for energigjenvinningssektoren i Norge.

– Med over 20 års erfaring med utvikling av en kompakt og kostnadseffektiv teknologi for CO2-fangst og –lagring, har vi kompetansen til å jobbe tett med nye kunder som vil inn i dette segmentet. Vi har teknologien og lidenskapen til å levere en miljøvennlig og sikker fangst, sier administrerende direktør i Aker Carbon Capture, Valborg Lundegaard. – I samarbeidet mellom Lyse, Forus Energigjenvinning og Aker Carbon Capture gjør vi det mulig å realisere kostnadseffektive anlegg som kan bane vei for Stavanger og Sandnes som en ledende region i det grønne skiftet, sier hun.

– Når vi nå har tatt de første stegene for å utforske muligheten for CO2-fangst på Forus sammen med Aker Carbon Capture, har vi sikret et solid partnerskap for å nå våre klimaambisjoner, sier styreleder for Forus Energigjenvinning, Audun Aspelund.

– Fra et energiperspektiv utfyller de tre partene hverandre godt, sier han og henviser til hvordan Forus Energigjenvinning og Lyse har vært ledende i realiseringen av klimavennlig teknologi.

Lyse bidrar til et bærekraftig lokalsamfunn ved å produsere fornybar energi og bygge fremtidsrettet infrastruktur som tilrettelegger for elektrifisering og digitalisering, samtidig som vi jobber for å kutte miljøbelastningene knyttet til produksjon og bruk av våre produkter og tjenester. Innen 2030 skal Lyse være klimanøytral i egen virksomhet, samtidig som vi skal bidra til betydelige utslippskutt regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Intensjonsavtalen er ikke-eksklusiv og er gyldig i tre år, med mulighet for forlengelse.