Smartly AS

Smartly utvikler enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter.

Selskapet leverer tjenester med hensyn til målring, rapportering og styring av energiforbruk. Tjenestene er tilpasset boligselskap og bedrifter. Smartly ble etablert i 2013.

Gjennom samarbeid med markedsledende partnere og med støtte fra internasjonale EU-prosjekter for innovasjon, fokuserer Smartly stadig mer på fleksibel effekt-/energistyring for boligselskap og bedrifter. Det utvikles løsninger for blant annet solcelleanlegg i kombinasjon med lagringsløsninger (batterier), i tillegg til elbillading og andre effektkrevende komponenter. Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kost som mulig.

Les mer på Smartly.no
 

Kristian Helland

Kristian Helland

Administrerende direktør i Smartly AS

Ledelsen

  • Administrerende direktør: Kristian Helland
  • Teknisk direktør: Geir Helge Schmidt
  • Salgs- og markedsdirektør: Ketil Annar Granbakken
  • Økonomisjef: Kjetil Rio Bergsvåg
  • Leder for produkt- og kommersialisering: Trond Furenes
  • Leder for forretningsdrift: Stig Erlend Eidså

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS