Lyse Produksjon AS

Lyse Produksjon eier kraftverk og er ansvarlig for drift og vedlikehold, vannhusholdning og produksjonsstyring. Stort fokus på produksjonsstyring er med og bidrar til å få høyest mulig verdi på vannet i våre anlegg. Selskapet har en finansiell kraftportefølje og valutaportefølje for risikostyring av produksjonsinntektene.

Selskapet driver også tradingvirksomhet i egen regi og forvalter eksterne og interne kraftporteføljer. Selskapet utfører analyse, anmeldings- og avregningsfunksjonene på engrosnivå for hele konsernet og har i tillegg noen få eksterne kunder.

Selskapet ser på mulige prosjekter som kan øke produksjonen av vannkraft. Det største planlagte prosjektet nå er nytt kraftverk i Lysebotn. 

Bjørn Aase Honningsvåg

Administrerende direktør i Lyse Produksjon AS

Ledelsen

  • Administrerende direktør: Bjørn Aase Honningsvåg
  • Økonomisjef: Bjørn Christer Skjæveland
  • Leder kraftverk: Arve Jakobsen
  • Leder kraftforvaltning: Sigve Ekeland
  • Leder prosjektkoordinering: Arnhild Støvik
  • Leder vassdrag og miljø: Janne Gunn Helle

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS