Lyse Neo AS

Lyse Neo har ansvar for utvikling av nye energiløsninger.

Lyse Neo produserer gass, biogass, fjernvarme, fjernkjøling og gass som drivstoff (CNG). Produksjonene skal bidra til effektiv og lønnsom utnyttelse av regionens energiressurser. Selskapet skal være et sterkt miljø for analyse, planlegging og utvikling.

Geir Rosbach

Konstituert administrerende direktør i Lyse Neo AS

Ledelsen

  • Konstituret administrerende direktør: Geir Rosbach 
  • Avdelingsleder kommersiell avdeling: Ketil Aarsand
  • Avdelingsleder utbygging og HMS: Hege Monsen Wiggins 
  • Avdelingsleder Forvaltning, drift og vedlikehold: Johnny Fredvik
  • Økonomisjef: Stine Todnem
  • Strategi- og forretningsutvikler: Esben Tonning Otterlei

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS