Ønsker du å tilby varer eller tjenester til Lyse? 

For å bli godkjent som leverandør til Lyse, vennligst fyll ut, signer og send følgende vedlegg til innkjop@lyse.no

I tillegg kan dere legge ved informasjon om varene eller tjenestene dere ønsker å tilby. 
Mottakeren av disse dokumentene vil være konsernanskaffelser i Lyse. Alle opplysninger som sendes inn blir behandlet fortrolig. Lyse tar kontakt med dere dersom varene eller tjenestene dere tilbyr er aktuelle å kjøpe. 

Lyse anvender for øvrig Achilles UNCE som prekvalifiseringsordning. Vi oppfordrer leverandører til å registrere dere her for å være aktuelle i framtidige anskaffelser.