Geir Magne Tjåland

Finanssjef

Geir Magne Tjåland, født 1981, er finanssjef i Lyse.

Geir Magne Tjåland, født 1981, er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han er i tillegg utdannet renteanalytiker (RA), autorisert porteføljeforvalter (APF) og autorisert finansanalytiker (AFA) . Tjåland hadde gjennom 8 år i Sandnes Sparebank flere ulike roller innen risk, økonomi, kreditt og finans. Før det var han regnskapssjef i Time Sparebank. Tjåland er styrelder i Istad Fiber AS, styremedlem i Lyse Fiber AS, Innlandet Fiber AS og Nimbus Direct AS.  

Finanssjef i Lyse fra januar 2016. Treasury har ansvar for finansiering av konsernets virksomhet, likviditet og kapitalstruktur, rente- og valutarisiko. Finansfunksjonen i Lysekonsernet er sentralisert i morselskapet og utfører finanstjenester på vegne av alle datterselskapene. Enheten er også internbank i konsernet.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS