Toril Nag

Konserndirektør Tele

Konserndirektør Toril Nag (født 1964) er ansvarlig for forretningsområdet telekommunikasjon i Lyse-konsernet, herunder fiberinfrastruktur og digitale tjenester.

Forretningsområdet omfatter Lyses eierskap i en rekke fiberselskaper i Norge, og de heleide teleoperatørene Altibox as og Altibox Danmark som leverer høyhastighets internett og digitale underholdningstjenester til privat og bedriftsmarkedet  i henholdsvis Norge og Danmark. Forretningsområdet omfatter også Altibox Fiber Assets, som eier Lyses eierandeler i hele og delvis eide sjøfiberkabelselskaper for fiber ut av Norge. 

Toril har en master i Computer Science fra University of Strathclyde og har en tilleggsutdannelse i ledelse fra Handelshøyskolen BI og INSEAD. Nag har ledererfaring fra store IT- og teleselskaper, bank og finans, og har bred styreerfaring. Blant andre tillitsverv er hun styreleder for bransjeorganisasjonen IKT Norge, styreleder i det statlig eide eiendomsdataselskapet Ambita as, og styremedlem i Bane Nor SF. Nag er også styreleder for det Teknisk-naturvitenskapelige Fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Nag har deltatt i en rekke regjeringsoppnevnte ekspertgrupper knyttet til teknologi og samfunn, og var i perioden 2016-202 medlem av det regjeringsoppnevnte Digitaliseringsrådet. 

Andre personer i konsernledelsen

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS