Lyse Kraft DA har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Lyse eier 74,4 prosent og Hydro 25,6 prosent. Selskapet er med det landets tredje største produksjonsselskap. 
Hydro er operatør av RSK og Lyse-kraftverkene. Lyse Produksjon AS er ansvarlig for energidisponering og markedsoperasjoner. 

Bjørn Aase Honningsvåg
Bjørn Aase Honningsvåg Administrerende direktør
Se e-post