Styre og ledelse

Konsernledelsen i Lyse består av konsernsjef Eimund Nygaard og seks konserndirektører. Ledelsen tar generelt sikte på å utvikle en målrettet organisasjon som skaper verdier gjennom kompetanse, samhandling og fellesskap.