Fornybar kjøling fra fjordene

Dypt nede i fjordene våre er vannet kaldt året rundt. Lyse pumper det opp og sender det videre til ventilasjonsanlegg i bedrifter og institusjoner. Ved frikjøling slipper vi å bruke energi på å kjøle ned vannet.

Kaldt vann fra Gandsfjorden blir pumpet opp i rør fra 100 meters dyp til en energisentral på land. I energisentralen blir sjøvannet vekslet med ferskvann. Det kalde vannet føres inn i rørsystemet og sirkulerer til bygninger i nærheten. Deretter føres vannet tilbake til fjorden igjen og nytt, kaldt vann pumpes inn i systemet. En rekke næringskunder i Jåttåvågen får kjøling på denne måten.

Særlig næringsbygg og bedrifter med mye IT-servere har et stort og prekært kjølebehov. For eksempel bruker Green Mountain Data Centre på Rennesøy denne teknologien, og får kjøling til sitt datasenter i fjellhallen fra fjorden utenfor.

Lyse tilbyr også kjøling ved hjelp av fornybar strøm i en kjølesentral i kundens nærområde.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS