Dam Lyngsvatn i Forsand og Hjelmeland kommune.
Dam Lyngsvatn i Forsand og Hjelmeland kommune.

Damprosjekter

Vannmagasinet Lyngsvatn som ligger 680 meter over havet er hovedressursen til nye Lysebotn 2 kraftverket som ble offisielt åpnet i 2018. Store kraftverksdammer er underlagt strenge sikkerhetskrav, og de fleste av dem ble bygget på en tid da kravene var annerledes.

Dam Lyngsvatn ble bygget på 1970-tallet og tilfredsstiller ikke lenger kravene  til sikkerhet. Derfor skal dammen nå rehabiliteres for å bringes i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav.

NVE ba i 2013 Lyse om å legge frem planer for fornyelse av dammene. Planer for rehabilitering ble lagt frem for NVE i 2018 i tråd med styrebehandling. Utførelse er planlagt gjennomført over de to påfølgende sommersesongene 2019 og 2020 som en del av selskapets masterplan for damporteføljen.

Rehabilitering av dammer Lyngsvatn i samsvar med konsesjonsvilkår er en forutsetning for “licence to operate”. Dette er i tråd med Lyse Produksjon sin strategi der fleksibilitet og regulerbarhet er en forutsetning for å møte morgendagens muligheter og utfordringer i et kraftmarked i endring. Tiltaket innebærer ingen økt produksjon.

I midten av april starter arbeidet med Stangeland Maskin som valgt hovedentreprenør. Prosjektet skal utføres i løpet av de neste to årene med oppstart våren 2019. 

- Forskriftene for slike demninger har blitt endret flere ganger av NVE. Demningene blir også kontrollerte av eksterne fagfolk kvart femtende år. - Konklusjonen er at dammen ved Lyngsvatnet slik den er nå, ikke er i tråd med forskriftene, sier Støvik som ser fram til å komme i gang.

Mer stein og finere forhold
Når demningen ved Lyngsvatnet i Årdalsheia nå skal vedlikeholdes og forsterkes, betyr det at Lyse Produksjon også trenger mer stein. Derfor er det søkt om utvidelse av steinbruddet ved demningen. Dammen skal nå bli både bredere og sterkere. Da dammen ble bygget ble det hentet stein fra sørenden av vannet. Nå når dammen skal forsterkes trengs det mer stein, noe som betyr at steinbruddet må utvides.

- Vi fikk godkjent utvidelsen allerede i 2015, men sendte en endret søknad om disposisjon i ettertid. Nå skal vi sørge for at det gamle steinbruddet som i dag består av en 20 meter loddrett vegg utbedres slik at fremstår mer i tråd med landskapet

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS