Innovasjon

Gass og LNG

Lyse etablerte i 2002 en gassledning fra Kårstø til Risavika. Ut fra denne ledningen er det bygget et finmasket gassnett i Sør-Rogaland på rundt 600 kilometer.

Gassnettet brukes til å levere naturgass til industrikunder, om lag 600 GWh per år. Gassnettet er også viktig for å ta i bruk Sør-Rogalands potensiale for biogass. Kloakken i regionen gjøres i dag om til biogass av selskapet IVAR. Så langt utgjør biogass fire prosent av gassen i nettet. Det er planer for i første trinn å øke andelen biogass til 15 prosent. Sør-Rogaland har på grunn av jordbruket på Jæren det største potensialet for å produsere biogass i Norge.

LNG

Gassrøret fra Kårstø fører også naturgass til LNG-anlegget i Risavika. Etter en litt langsom start under finanskrisen er det stor etterspørsel etter LNG. Skangas, som eies av finske Gasum (51%) og Lyse (49%) har de siste årene tegnet en rekke nye kontrakter på salg av LNG. Målet for det felleseide selskapet er å ta en sterk posisjon i det voksende nordiske LNG-markedet. LNG-anlegget i Risavika er fortsatt heleid av Lyse. 
LNG-kundene er industrikunder i Sverige og Finland, og i sterkt økende grad den maritime næringen i Norge. Virksomheten ser nå på mulighetene for å utnytte den resterende kapasiteten i logistikkapparatet til å levere LNG til enda flere kunder. Risavika LNG Productions AS er produksjonsanlegget for LNG i Risavika.

LNG er framtidens drivstoff for skip med betydelig mindre miljøutslipp enn andre fossile drivstoff. Mange LNG-skip er under bygging og flere skip bygges om. EU har i tillegg varslet at alle viktige havner skal tilrettelegges for bunkring av LNG. Dette vil gjelde for over 100 havner og vil kunne gi enda større etterspørsel i LNG-markedet. Skangass er dermed godt posisjonert for å ta en viktig del av dette markedet.

 

 

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS