Innovasjon

Utvikling og innovasjon

Hvert enkelt selskap i Lyse har ansvaret for forskning og utvikling knyttet til egen kjernevirksomhet. I tillegg har vi etablert en sentral avdeling i morselskapet; denne arbeider med muligheter som ikke fanges opp innenfor de enkelte selskap, eller som dekker flere forretningsområder.

Aktuelle innovasjonsprosjekter beskrives nærmere på nettsiden demolyse.no 
 
Lyse er aktiv i flere forskningsprosjekter hvor både nasjonale og internasjonale universiteter er deltakere, og hvor flere av disse prosjektene har offentlig virkemiddelfinansiering, blant annet fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og EU.

Universitetet i Stavanger (UiS) er svært viktig med tanke på Lyses forsknings- og utviklingsprosjekter, blant annet gjennom CIPSI (Centre for IP based Service Innovation) og CenSe (Centre for Sustainable Energy Solutions). Lyse er opptatt av å samarbeide med UiS blant annet for å utvikle relevant regional kompetanse.
 
Du kan lese mer om pågående innovasjonsprosjekter på nettsiden demolyse.no.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS