I krisetider skal Lyse levere

Lyse har iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde en trygg og stabil forsyning av strøm og fiber i en tid der dette vil være kritisk viktig for hele befolkningen. Vi følger situasjonen knyttet til korona-virus tett.

Koronaviruspandemien har ført til en unntakstilstand det norske samfunnet ikke har opplevd siden andre verdenskrig. Heldigvis er Lyse godt forberedt til å håndtere situasjonen som har oppstått.

- Vi har tatt en rekke grep for å sikre kontinuerlig drift av vår samfunnskritiske infrastruktur. Jeg er glad for at vi har ansvarlige ansatte som nå gjør sitt ytterste for å levere resultater både i form av tjenester og forsyningssikkerhet, sier konsernsjef Eimund Nygaard.
 

Skjermer nøkkelpersonell
- I Lyse er det beredskapsplaner for håndtering av pandemi, og disse er gjennomgått og brukes i forbindelse med situasjonen som har oppstått.  Det er gjort ekstra tiltak for å skjerme nøkkelpersonell som trengs for å rette eventuelle feil, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.


Montørstyrken er inndelt i mindre enheter og har ulike oppmøtesteder. Tilsyn av elektriske anlegg hos privatkunder er utsatt og det er utstrakt bruk av hjemmekontor for å redusere risiko for smitte.


- Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har hatt gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning og fått bekreftet at alle er godt forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd, sier NVE-direktør Kjetil Lund.


Lyse har eget lager med kritisk materiell og vi har dialog med våre leverandører for å sikre leveranse av materiell framover hvis det blir langvarig.


- Nettselskapene er vant til å håndtere beredskapssituasjoner, og har et godt samarbeid på tvers slik at de kan bistå hverandre med personell og utstyr ved behov, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.


God datakapasitet
Altibox leverer TV- og internett-tjenester til over 600.000 husholdninger i Norge. Det er klart at det da merkes godt når «hele Norge» skal ha hjemmekontor eller hjemmeundervisning digitalt. Trafikken er likevel under de toppene en ser eksempelvis ved store sportsarrangementer. 


- Foreløpig er nettet vårt i normal driftssituasjon med trafikkmønster godt innenfor kapasiteten, men vi følger selvsagt ekstra nøye med for å sikre stabile tjenester for kundene, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.


 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS