For leverandører

Lyse anskaffer årlig varer og tjenester for over NOK 3,5 milliarder fordelt på et bredt spekter av varer og tjenester.

Eksempler på anskaffelser er tjenestekjøp, entrepriser (bygg- og anleggsarbeider), programvareløsninger,  elektromateriell, installasjonstjenester, telekomutstyr, innholdstjenester, kjøretøy og langt mer.

Lyse har fokus på høy forretningsetikk i anskaffelser. Lyses overordnede anskaffelsesstrategi er å gjennomføre anskaffelser formålseffektivt, kostnadseffektivt og risikostyrt.

På denne siden vil nåværende leverandører og potensielle leverandørkandidater til Lyse kunne finne relevant informasjon som krav til leverandører, fakturainformasjon og kontaktinformasjon. 

 • Leverandørerklæring

  leverandørerklæring

  Konsernet eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland og forventes å drive sin virksomhet etter høye etiske og sosiale retningslinjer med hensyn til å sikre eiernes verdier.

 • Alminnelige vilkår

  strømlinje

  Lyses Alminnelige innkjøpsvilkår legges til grunn for all levering av varer og tjenester til Lyse, såfremt ikke annet er avtalt.

 • Etikk

  etikk

  Lyse har utarbeidet et etisk regelverk. Etikk og etiske retningslinjer omhandler regler, normer og prinsipper. Lyses etiske retningslinjer beskriver etiske retningslinjer for ansatte, samt grunnleggende krav for adferd i forbindelse med anskaffelsesprosesser.

 • Faktura

  steingard.

  For at Lyse skal behandle en faktura forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet og sendes direkte til fakturaadresse.

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS