Organisasjonsnummer

Lyse er organisert som et konsern med Lyse AS som morselskap.

Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som blant annet konsernanskaffelser. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: Energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Enheten for anskaffelser er en sentralisert konserninstans.

 

Selskap Organisasjonsnummer
Lyse AS 980 001 482
Lyse Dialog AS 980 335 178
Lyse Produksjon AS 980 335 216
Lyse Energisalg AS 980 335 224
Lyse Neo AS 982 929 733
Lyse Elnett AS 980 038 408
Altibox AS 984 586 612
Lyse Fiber AS 993 933 988
Lyse Fiberinvest AS 993 860 638
Smartly AS 999 323 928
Viken Fiber AS 988 027 944
Innlandet Fiber AS 920 445 187
Signal bredbånd 984 705 239 
Lyse Lux AS 923 119 159
Skagenfiber AS 919 420 057
NordVest Fiber AS 996 819 086
Lyse Eiendom Mariero AS 917 150 575
Lyse Eiendom Jørpeland AS 980 001 482
Jørpeland Kraft AS 962 130 453

(Sist oppdatert 01.09.2020)

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS