Organisasjonsnummer

Lyse er organisert som et konsern med Lyse AS som morselskap.

Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som blant annet Anskaffelser & Logistikk. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: Energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Enheten for Anskaffelser & Logistikk er en sentralisert konserninstans.

 

Selskap Organisasjonsnummer
Lyse AS 980 001 482
Lyse Dialog AS 980 335 178
Lyse Link AS 997 516 222
Lyse Produksjon AS 980 335 216
Lyse Energisalg AS 980 335 224
Lyse Neo AS 982 929 733
Lyse Elnett AS 980 038 408
Altibox AS 984 586 612
Lyse Fiber AS 993 933 988
Lyse Fiberinvest AS 993 860 638
Smartly AS 999 323 928
Viken Fiber AS 988 027 944
Innlandet Fiber AS 920 445 187

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS