Om anskaffelser

Anskaffelser i Lyse baserer seg på en anskaffelsesprosess med klart definerte roller, ansvar og beslutningspunkter.

Strategisk tilnærming

Lyses overordnede anskaffelsesstrategi er å gjennomføre anskaffelser formålseffektivt, kostnadseffektivt og risikostyrt. Kategoristyring benyttes da anskaffelsene har vesentlig strategisk betydning for Lyses konkurransekraft og resultatoppnåelse.

Lyse som kunde

Lyse har fokus på at anskaffelser gjennomføres etter god anbudsskikk og  god forretningsskikk. Lyse har etablert prosedyrer som skal sørge for likebehandling av leverandører, konkurranse så langt som mulig for å sikre kostnadseffektive anskaffelser, og etterprøvbarhet. Lyse vil være en profesjonell og krevende kunde.

Et utvalg av selskapene i konsernet omfattes av det offentlige anskaffelsesregelverket. Det innebærer at anskaffelsene vil gjennomføres i henhold til «Lov om offentlige anskaffelser» og «Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene» (Forsyningsforskriften).

Konsernenheten Anskaffelser & Logistikk i Lyse AS er premissgiver og har det faglige ansvaret for konsernets anskaffelses- og logistikkaktiviteter, samt gjennomføring og forvaltning av konsernanskaffelser. I tillegg bistår enheten de enkelte datterselskaper med å gjennomføre større anskaffelsesprosesser. De enkelte datterselskaper kan gjennomføre anskaffelser til eget forretningsområde.

 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS