Nøkkeltall

Likvide midler 2006 MNOK 3505 MNOK 5105 MNOK
Rentebærende gjeld 60,1% 60,9 % 61,1 %
Egenkapitalandel 39,3% 37,8 % 35,4 %

EBITDA konsern

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft7524GWh
Målt effektivitet overføring102,3%
EBITDA telekom1276MNOK

Energi

Lyses kjernevirksomhet har i over 100 år vært produksjon og overføring av kraft. Høye fjell og rikelig med nedbør gir gode forutsetninger for lokal kraftproduksjon. Lyse har i dag 11 heleide vannkraftverk samt eierandeler i fire vannkraftverk, deriblant de store kraftverkene Sira-Kvina (41,1 %) og Ulla-Førre (18 %).

Produksjon og kraftpriser

EBITDA Energi

2016 1 496 MNOK
2017 1 835 MNOK
2018 2 342 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Energi 2014 2015 2016 2017 2018
Middelproduksjon GWh 5 743 5 743 5 743 5 743 5 921
Produksjon vannkraft GWh 6 685 6 500 7 363 6 163 7 524
Områdepris NO2 øre/kWh 22,80 17,66 23,32 26,89 41,55
Bokført verdi av vannkraft pr. KWh kr/kWh 1,18 1,18 1,18 1,17 1,49
Strømleveranse sluttbruker GWh 2 916 3 047 3 034 3 106 2 798
Levert volum Naturgass GWh 533 571 547 553 554
Levert volum Fjernvarme GWh 136 152 159 161 174

Elnett

Strømnettet er en samfunnskritisk infrastruktur hvor det stilles svært høye krav til leveringssikkerhet. Lyse eier og driver distribusjons- og regionalnettet i Sør-Rogaland. Nettleien i regionen er landets tredje laveste og leveringssikkerheten svært høy.

EBITDA

EBITDA Elnett

2016 460 MNOK
2017 455 MNOK
2018 458 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Elnett 2014 2015 2016 2017 2018
KILE-kostnad MNOK 11,96 27,83 16,32 19,36 22,49
Antall nettkunder 137 901 140 582 141 735 143 003 145 595
Levert energi GWh 5 432 5 661 5 671 5 671 5 931
Nettkapital (NVE kapital) lagt til grunn i innteksrammen MNOK 2 485 2 781 3 059 3 255 3 509
Målt effektivitet distribusjonsnett % 113,7 113 114,7 107,1 102,3
Målt effektivitet regional og sentralnett % 113,3 124,2 105,2 97,3 104,8

Telekom

Lyse har gjennom sine hel- og deleide fiberselskaper etablert seg i rollen som den dominerende utfordreren til Telenor i privatmarkedet i Norge. Gjennom merkevaren Altibox leverer Lyse og andre partnere fiber helt hjem til kunden.

EBITDA

EBITDA Telekom

2016 859 MNOK
2017 1 748 MNOK
2018 1 276 MNOK
EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
Nøkkeltall Telekom 2014 2015 2016 2017 2018
Sysselsatt kapital MNOK 3 019 3 443 3 779 7 668 8 172
Bokført verdi driftsmidler og tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter MNOK 3 037 3 550 3 956 7 043 7 446
EBITDA MNOK 583 695 859 1 748 1 276
EBITA margin % 28,5 30,1 34 47,2 36,4
Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskap 364 322 406 843 446 454 493 802 536 280
Antall solgte fiberkontrakter 386 341 433 819 479 010 524 495 569 473

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS