Nøkkeltall 2023

Produksjon vannkraft8 571GWh
Målt effektivitet distribusjonsnett97,1%
EBITDA telekom2 732MNOK