Nøkkeltall 2021

Produksjon vannkraft10 353GWh
Målt effektivitet distribusjonsnett100,1%
EBITDA telekom2 139MNOK