Lyse Vekst

Lyse-konsernet har en sterk posisjon som næringsaktør og er bærer av et stort samfunnsansvar. Sammen med finansiell styrke har vi er godt utgangspunkt for å kunne investere i ambisiøse og bærekraftige oppstarts-bedrifter innenfor teknologi og fornybar energi.