Strømmaster i solnedgang

Det er strøm som gjelder

Når samfunnet blir grønnere, bilene elektriske og husene smartere, får strøm en enda viktigere og mer uunnværlig betydning for oss. Tenk bare over alt som skal lades!

Det handler om å legge til rette for at stortransport kan bli elektrisk, om lading for små og store biler, båter og fly. Og midt i denne spennende utviklingen står vi i Lyse. Vi er allerede i full gang med å elektrifisere regionen.

Investerer tungt i elektrifisering

Og det koster, vi snakker store summer. I tiden framover mot 2030 skal Lyse investere mellom syv og ti milliarder kroner for å oppgradere nettet i Sør-Rogaland. Dette må til for å håndtere vekst, og ta høyde for en høy alder på enkelte av anleggene våre. Det handler om å sikre forsyningssikkerheten. For hver dag som går øker behovet for elektrisk strøm. Stadig flere bestillinger kommer inn fra elektroinstallatører som trenger tilkobling, til byggeplasser og andre virksomheter.

Det er flere grunner til at behovet øker. Ladebehovet hos en raskt voksende elbilpark er stort, I tillegg kommer arbeidet med å legge om eksisterende nett som følge av gravearbeid. Gammelt nett tåler ikke å bli flyttet på, derfor blir det oppgradert når traseer må endres. Det skjer særlig i områder hvor det bygges ny infrastruktur.

Den suverent største infrastruktur-satsingen i regionen de siste årene har vært Ryfast-prosjektet, et prosjekt der kostnadene totalt har kommet opp i 170 millioner kroner.

– Vi har et samfunnsansvar, og vi har såkalt tilknytningsplikt – det vil si at alle som vil ha strøm, har krav på det. Det blir litt som med kommunene og deres plikt til å sørge for vann og avløp. Siden disse tjenestene også er avhengig av strøm, erter vi dem litt i blant med at «ha ha, vi er viktigere enn dere», ler direktøren.

Å tenke ambisiøst er det eneste som nytter

Klimaplanen i Stavanger legger lista høyt: Kommunen skal redusere klimautslippene sine betydelig innen 2030.

Det betyr blant annet at all transport som i dag skjer motorisert, blir elektrifisert i løpet av 11 år. Biler, busser, båter. Redskaper må også bli elektriske. Og solcellepanel må tas i bruk i bygninger. Alt dette vil kreve strømleveranser i store mengder.

– Vi snakker generelt om en rekke områder der strømbehovet vil kunne øke radikalt. Prognosene våre sier at el-biler vil kreve 50-300 MW, datalagring 10-250 MW, landstrøm til cruisebåter 5-30 MW, el-busser 5-15 MW og el-ferjer 2-30 MW. Utfallsrommet her er stort. Også lastebiler går en elektrisk framtid i møte, det samme gjør fly. Innen 2040 er det forventet at alle innenlandsfly er elektriske.

Et voksende strømbehov lar seg ikke løse kun av utbygginger. Parallelt med utbygging og oppgradering av strømnettet er det nødvendig å se på hvordan vi kan bruke strømmen jevnere og spre forbruket ut i tid.

– Som nasjon må vi bli flinkere på dette. Å utvikle “det smarte nettet”, slik at vi unngår å måtte bygge nytt, er fornuftig bruk av penger, sier Norfolk Eidem.

Slik når vi klimamålene – les Lyses klimarapport 

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS