Tjodan Kraftverk

Vannkraftverk i Forsand kommune som ble satt i drift 1985. Kraftverket henter vannressurser fra seks vann i Tjodanvassdraget, fjellplatået nord for Lysefjorden. Fallhøyden er 892 meter og installert effekt er 110 MW.

Kraftverket har en Peltonturbin og en midlere årsproduksjon på 327 GWh.  

Tjodanpollen (768-762 moh.) ligger betydelig lavere enn de andre magasinene og pumpes derfor inn i systemet. Tjodan hadde verdens høyeste uforede trykksjakt da kraftverket sto ferdig i 1985.

Fakta: 

Årsproduksjon: 327 GWh
Fallhøyde: 892 meter
Installert effekt: 110 MW (1 Pelton-turbin) 
Nedbørsfelt: 54 km2
Driftsstart: 1985

Følg oss:Følg oss på Instagram Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS